Träning är bra, speciellt inför tävling

Träning är bra, speciellt inför tävling