node.js för realtids-API

Under ett par kvällar har jag nu satt mig in i hur nginx kan sättas upp som en reverse proxy.
Målet med detta är att sätta upp en node.js-server för att hantera ett API för kommande projekt.

Återkommer i ärendet.