Appar och webbsidor

Detta stämmer så väl i många fall. Läs även “alt”-texten som kommer upp när du hovrar bilden.